International Kobukan Kai Gendai Budo

INSTRUCTORES KARATE-DO y KOBU-JUTSU

Jorge Garibaldi

Ten Chi Jin Denmark

Kyoshi 7º Dan Sekishin Karate Jutsu

Director Técnico Ten Chi Jin

Cofundador IKK Gendai Budo

Instructor Wado Ryu


Mario Caballeiro Lema

Dojo Kyokushin Gran Canaria

Renshi 6º Dan Kyokushin Kai

Director Técnico Dojo Kyokushin Gran Canaria

Instructor IKK Gendai Budo

Carlos J. Carrasco Carrasco

Sandan Karate-do Shito Ryu

Instructor IKK Gendai Budo.

Nidan Iaido-Kenjutsu.

José Navarro

Kobukan Dojo Sevilla

Kyoshi 7º Dan Shito Ryu

Chuden Mokuroku Tosa Eishin Ryu

Renshi 6º Dan Iaido

Director Técnico Kobukan Dojo

Cofundador IKK Gendai Budo

Manuel Pinelo Trancoso

Dojo Escuela Hispalis Sevilla

Shihan 4º Dan Shito Ryu.

Director Técnico Escuela Hispalis Sevilla.

Educador Físico.

Nidan Iajutsu-Kenjutsu

Instructor IKK Gendai Budo.


Palle Toft Jensen

Shin Gi Tai Karate Center Denmark

Kyoshi 7º Dan Wado Ryu

Director Técnico Shin Gi Tai Karate Center Denmark

Instructor IKK Gendai Budo

Alvaro Marin Gomez

Koritsu Karate Jutsu Dojo

Sandan Shito Ryu.

Instructor IKK Gendai Budo.

Fundador Koritsu Karate JutsuJosé Navarro

Chuden Mokuroku Tosa Eishin Ryu Iaido

Renshi Rokudan Nihon Kenjutsu y Nihon Bojutsu

Sandan Muso Shindo Ryu Jojutsu

Mario Ferrer Cosmo

Nidan Nihon Kenjutsu

Shodan Muso jikiden Eishin Ryu Iaido

Director Técnico Bu-jutsu Dojo Sevilla

Instructor IKK Gendai Budo

Miguel Angel Lopez Portillo

Sandan Nihon Kenjutsu

Director Técnico Escuela Shin Budo La Puebla de Cazalla

Instructor IKK Gendai Budo